Fri afskydning på Elk i Wyoming?

En måde at løse problemet med den store population af Elk i det østlige Wyoming på, ville være at udstede ubegrænsede reguleringstilladelser til ranchere, udtaler et medlem at Repræsentanternes Hus.

“Dette er vores sidste chance for at hjælpe disse mennesker i disse områder. De er ikke blevet hjulpet i 30 år,” udtaler rep. Bill Allemand, R-Midwest, til sine kolleger i Joint Agriculture, State and Public Lands and Water Resources Committee.

Under udvalgets møde på University of Wyoming var der omfattende diskussioner om, hvordan man håndterer en overflod af Elk i dele af Cowboy-staten Wyoming, især i amterne Albany og Laramie.

Rep. Allemand introducerede ideen om at udstede ubegrænsede “lethal take”-tilladelser til ranchere, som de enten selv kunne bruge eller vidergive til personer efter eget valg. Tilladelserne kunne bruges til at skyde så mange Elk, som indehaveren af ejendommen ønsker, hvor der skal betales  $20, til Wyoming Game and Fish Department for hver dræbt Elk.

Ifølge forslaget ville reguleringstilladelserne være valide fra 1. august til 1. april det følgende år.

For mange Elk?
Overfloden af Elk i dele af det østlige Wyoming har irriteret lovgivere og embedsmænd i et stykke tid nu. For eksempel er Game and Fish Department’s mål for Iron Mountain Elk population på 1.800 dyr, men den er nu blevet anslået til at være omkring 4.800 Elk.

Ingen regulering af hjorte.
For at undgå salg af reguleringstilladelserne, og ensidig afskydning af hjorte, blev rep. Allemand og andre lovgivere enige om at ændre sproget for den foreslåede foranstaltning. Ændringen består i at  ranchere kun tillades at bortgive, ikke sælge, reguleringstilladelserne.

Rep. Allemand udtaler at reguleringstilladelserne kun kommer til at gælde hunnerne.  Det ville eliminere fristelsen for jordejere til at gøre det til en  eksklusiv trofæjagt i stedet for den oprindelige hensigt om effektivt at skære ned på Elk bestanden.

Forslaget vil også kræve, at enhver Elk, der bliver dræbt under anvendelse af reguleringstilladelsen, skal “forarbejdes til konsum” og ikke gå til spilde.

Læs mere HER og HER

 

Facebook
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram